ی شروع دوباره برا کسی ک تو کار یا شغلش شکست خورده و یا ضرر کرده چ جوره ؟
اعتکاف  هم برا یکی مثل من همینجور هست!!!!

اعتکاف     شروعی دوباره     تو این وانفسا !.نظرت چیه ؟؟؟؟