عمار یاسر

اللهم احفظ قائدنا الامام خامنه ای

پنجشنبه 27 خرداد 1389


:: هو العلیم
 •  فتـنـــــــــــــــــــــه88

http://img.tebyan.net/Big/1388/04/17313812116166130114251548532161115158154.jpg


::بیانات مقام معظم رهبری در باره فتنه::

 
هشدارهایی كه شنیده نشد!

..........................................
وقتى رحمت الهى براى ما پیش خواهد آمد كه مواظب و مراقب خودمان باشیم؛ مراقب حرف زدنمان، مراقب اقدام كردنمان، مراقب تبلیغاتمان. این فضاى بى بند و بارى در حرف زدن، در اظهارات علیه دولت، علیه كى‌ به خاطر اغراض، اینها چیزهائى نیست كه خداى متعال از اینها به‌آسانى بگذرد. آن وقت كسانى خطا میكنند، خداى متعال «و اتّقوا فتنة لا تصیبنّ الّذین ظلموا منكم خاصّة»؛ بله اینجورى است. بعضى از ظلمها، بعضى از كارها هست كه نتیجه و اثر آن دامن همه را می‌گیرد، نه فقط دامن آن ظالم را؛ بر اثر رفتار یك عده‌اى كه در گفتار خودشان، در عمل خودشان، در قضاوت خودشان ظلم میكنند. باید مراقب این چیزها بود.

  از گفتار و رفتار تحریك‌آمیز پرهیز كنید!
..............................................
گمان بر این است كه دشمنان بخواهند با گونه‌هائی از تحریكات بدخواهانه، شیرینی این رویداد را از كام ملت بزدایند. به همه‌ آحاد مردم و بویژه جوانان عزیز كه سرزنده‌ترین نقش‌آفرینان این حادثه‌ی شورانگیز بودند، توصیه میكنم كه كاملاً هشیار باشند. همواره باید شنبه‌ی پس‌از انتخابات، روز مهربانی و بردباری باشد. چه طرفداران نامزد منتخب و چه هواداران دیگر نامزدهای محترم،‌ از هرگونه رفتار و گفتار تحریك‌آمیز و بدگمانانه پرهیز كنند.

  هدف اهل فتنه چیست؟
..............................
اهل فتنه مایلند كه خشیت خودشان را، خوف از خودشان را در دل نخبگان و خواص، به جاى خشیت از خدا بنشانند؛ یعنى مایلند كه از آنها ترسیده بشود؛ «الّذین قال لهم النّاس إنّ النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا اللَّه و نعم الوكیل». یعنى اینكه دائماً دارند به ما میگویند: آقا ! «إنّ النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم؛ مردم (لشكر دشمن) برای (حمله به) شما اجتماع كرده‌اند؛ از آنها بترسید!»، جوابش همین است: «فقالوا حسبنا اللَّه و نعم الوكیل؛ خدا ما را كافی است و بهترین حامی ما است». نتیجه‌‌اش هم این است: «فانقلبوا بنعمة من اللَّه و فضل لم یمسسهم سوء، به همین جهت، آنها از این میدان، با نعمت و فضل پروردگار بازگشتند، در حالی كه هیچ ناراحتی به آنها نرسید». نتیجه‌‌ى این احساس، این درك، این حقیقت روحى و معنوى همین است. بنابراین، بایستى این شجاعت را داشت.
  دوپهلو حرف زدن كمك به فتنه است
............................................
دوپهلو حرف زدن، كمك كردن به غبارآلودگى فضاست؛ این كمك به رفع فتنه نیست، این كمك به شفاف‌سازى نیست. شفاف‌سازى، دشمنِ دشمن است؛ مانع دشمن است. غبارآلودگى، كمك دشمن است. این، خودش شد یك شاخص. این یك شاخص است: كى به شفاف‌سازى كمك میكند و كى به غبارآلودگى كمك میكند. همه این را در نظر بگیرند، این را معیار قرار بدهند.

  اولین حركت در ایجاد فتنه
................................
دیدید شما در اوائل همین حوادث بعد از انتخابات - این فتنه‌ى بعد از انتخابات - اولین كارى كه شد، تردیدافكنى در كار مسئولین رسمى كشور بود؛ در كار شوراى نگهبان، در كار وزارت كشور. این تردیدافكنى‌ها خیلى مضر است؛ دشمن این را میخواهد. جوانان بسیجى باید ایمان را، بصیرت را، انگیزه را، رعایت موازین و معیارها را، اینها همه را با هم ملاحظه كنند.
    آنگاه که حق بر اولیاء حق مشتبه میشود !
..........................................................
خب، اینها ایجاد فتنه میكند؛ یعنى فضا را فضاى غبارآلود میكند. شعار طرفدارى از قانون میدهند، عمل صریحاً بر خلاف قانون انجام میدهند. شعار طرفدارى از امام میدهند، بعد كارى میكنند كه در عرصه‌ى طرفداران آنها، یك چنین گناه بزرگى انجام بگیرد؛ به امام اهانت بشود، به عكس امام اهانت بشود. این، كار كمى نیست؛ كار كوچكى نیست. دشمنان از این كار خیلى خوشحال شدند. فقط خوشحالى نیست، تحلیل هم میكنند. بر اساس آن تحلیل، تصمیم میگیرند؛ بر اساس آن تصمیم، عمل میكنند؛ تشویق میشوند علیه مصالح ملى، علیه ملت ایران. اینجا آن چیزى كه مشكل را ایجاد میكند، همان فریب، همان غبارآلودگى فضاست... یك كلمه‌ى حق را با یك كلمه‌ى باطل مخلوط میكنند، حق بر اولیاء حق مشتبه میشود. اینجاست كه روشنگرى، شاخص معیّن كردن، مایز معیّن كردن، معنا پیدا میكند.

  به بازی فتنه‌گران كمك نكنید!
....................................
جوانهاى عزیز مراقب باشند، مواظب باشند كه هرگونه كار بى رویه‌‌‌اى، كمك به دشمن است. مى‌یینم همین طور جوانها گله‌‌‌‌‌مند، ناراحت و عصبانى؛ گاهى هم از بنده گله میكنند كه چرا فلانى صبر میكند؟ چرا فلانى ملاحظه میكند؟ من عرض میكنم؛ در شرائطى كه دشمن با همه‌‌‌ى وجود، با همه‌‌‌‌ى امكاناتِ خود درصدد طراحى یك فتنه است و میخواهد یك بازى خطرناكى را شروع كند، باید مراقبت كرد او را در آن بازى كمك نكرد. خیلى باید با احتیاط و تدبیر و در وقت خودش با قاطعیت وارد شد. دستگاه‌‌‌‌هاى مسئولى وجود دارند، قانون وجود دارد؛ بر طبق قانون، بدون هیچگونه تخطى از قانون، بایستى مُرّ قانون به صورت قاطع انجام بگیرد؛ اما ورود افرادى كه شأن قانونى و سمت قانونى و وظیفه‌ى قانونى و مسئولیت قانونى ندارند، قضایا را خراب میكند.

 باید گره‌گشایی كرد

........................
در حوادثِ فتنه‌‌‌‌‌‌‌گون، شناخت عرصه دشوار است، شناخت اطراف قصه دشوار است، شناخت مهاجم و مدافع دشوار است، شناخت ظالم و مظلوم دشوار است، شناخت دشمن و دوست دشوار است... بایستى گره‌‌‌‌گشائى كرد؛ بایستى حقیقت را باز كرد، بایستى گره‌‌‌‌‌‌‌هاى ذهنى را باز كرد. و این تبیین لازم دارد، یعنى همان كار انبیاء؛ فصاحت و بلاغتى هم كه گفته‌‌‌‌‌‌‌اند در بیان لازم است، بلاغتش به این معناست.

  همه باید روشنگری كنند!
...............................
بعضى‌‌ها در فضاى فتنه، این جمله‌‌ى «كن فى الفتنة كابن اللّبون لا ظهر فیركب و لا ضرع فیحلب» را بد میفهمند و خیال میكنند معنایش این است كه وقتى فتنه شد و اوضاع مشتبه شد، بكش كنار! اصلاً در این جمله این نیست كه: «بكش كنار». این معنایش این است كه به هیچ وجه فتنه‌‌گر نتواند از تو استفاده كند؛ از هیچ راه. «لا ظهر فیركب و لا ضرع فیحلب»؛ نه بتواند سوار بشود، نه بتواند تو را بدوشد؛ مراقب باید بود... خوب، این كنار كشیدن، خودش همان ضرعى است كه یُحلب؛ همان ظهرى است كه یُركب! گاهى سكوت كردن، كنار كشیدن، حرف نزدن، خودش كمك به فتنه است. در فتنه همه بایستى روشنگرى كنند؛ همه بایستى بصیرت داشته باشند.

 و اما توده‌ی مردم..
.......................
مهمترین هدف از حوادث دوران فتنه‌ى بعد از انتخابات - این چند ماه - این بود كه بین آحاد ملت شكاف بیندازند؛ سعیشان این بود. میخواستند بین آحاد مردم شكاف بیندازند، و نتوانستند. امروز معلوم شده است كه آن كسانى كه در مقابل عظمت ملت ایران، در مقابل كار بزرگ ملت ایران در انتخابات ایستادند، آنها بخشى از ملت نیستند؛ افرادى هستند یا ضد انقلاب صریح، یا كسانى كه بر اثر جهالت خود، بر اثر لجاجت خود، كار ضد انقلاب را میكنند؛ ربطى به توده‌ى مردم ندارند. توده‌ى مردم راه خود را ادامه میدهد؛ راه خدا را، راه اسلام را، راه جمهورى اسلامى را، راه پیاده كردن احكام الهى را، راه رسیدن به عزت و استقلال در پناه اسلام را. ملت حركتش اینجورى است.

 وقت مردم را تلف كردند؛ باید جبران كنیم
................................................
حالا همت برتر و كار بیشتر، همت مضاعف و كار مضاعف بر این اساس باید انجام بگیرد. عرصه‌هاى گوناگونى وجود دارد. ما نباید بگذاریم وقت بگذرد. هر سالى از سالهائى كه دوران انقلاب گذرانده است، و در هر سالى هر ماهى، و در هر ماهى هر روزى، وزن و مقدارى دارد، ارزشى دارد؛ نباید این را از دست داد. ممكن است در هشت ماه از سال 88 كه اشتغالات فتنه‌انگیزان بعضى از ذهنها را به خود مشغول كرد، برخى از كارها نیمه‌كاره مانده باشد؛ باید جبران بشود. باید حركت، در عرصه‌های گوناگون، یك حركت سریعى باشد.

 آنچه ما را آسیب ناپذیر می کند..
................................................
شما دیدید فتنه‌اى به وجود آمد، كارهائى شد، تلاشهائى شد، آمریكا از فتنه‌گران دفاع كرد، انگلیس دفاع كرد، قدرتهاى غربى دفاع  كردند، منافقین دفاع كردند، سلطنت‌طلبها دفاع كردند؛ نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد كه در مقابل همه‌ى این اتحاد و اتفاق نامیمون، مردم عزیز ما، ملت بزرگ ما در روز نهم دى، در روز بیست و دوى بهمن، آنچنان عظمتى از خودشان نشان دادند كه دنیا را خیره كرد. ایران امروز، جوان امروز، تحصیلكرده‌ى امروز، ایرانیان امروز، آنچنان وضعیتى دارند كه هر توطئه‌اى را دشمن علیه نظام جمهورى اسلامى زمینه‌چینى كند، به توفیق الهى توطئه را خنثى میكنند. منتها توجه داشته باشید؛ باید تقوا پیشه كنیم. آنچه ما را قوى میكند، تقواست؛ آنچه ما را آسیب‌ناپذیر میكند، تقواست؛ آنچه ما را به ادامه‌ى این راه تا رسیدن به اهداف عالیه امیدوار میكند، تقواست.
نمازجمعه در بیست و یكمین سالگرد رحلت امام (ره)، 1389/3/14((کپی برداری از این مطالب نه تنها مشکل ندارد.. ثوابی 50-50 هم دارد.. یا حق))

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم..

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 27 خرداد 1389


  :: هو العلیم


  بصیرت در شرایط حاضر یكی از مهم ترین و راهبردی ترین كلید واژه های كاربردی است كه در اوضاع كنونی جامعه بر امت مسلمان لازم است تا درپرتو آن بتوانند راه حق از باطل را تشخیص داده و در مسیر صراط مستقیم الهی گام بردارند.


  واژه شناسی بصیرت :


  واژه بصیرت «بصر» است كه، دو معنای اصلی دارد: یكی علم و دیگری درشتی، سختی و خشونت، در اینجا، معنای نخست مقصود است.
  احمدبن فارس، در این باره می گوید: «باء و صادوراء (بصر) دو معنای اصلی را تشكیل می دهند یكی عبارت است از علم به چیزی. گفته می شود «هوبصیر به» یعنی: او به آن چیز دانا است» ... بصیرت به معنای سپر است و به معنای برهان هم آمده است. اصل همه اینها روشن بودن چیزی است...اما معنای اصلی دوم، درشتی (و زمختی) است. (معجم مقاییس اللغه، ج 1. ص 253) ابن منظور، «بصر» و «بصیرت» را چنین امضا كرده است!


  بصر یعنی چشم : 

  اما (برخلاف عین) مذكر است. گفته شده! بصر عبارت از حواس دیدن است «بصیرت» یعنی حجت... بصر یعنی نفوذ دردل. «بصرالقلب»، به نگاه و خطور آن می گویند و بصیرت یعنی عقیده قلبی... بصیرت، یعنی هوش... «فعل ذلك علی بصیره » یعنی از روی قصد و آگاهی و «علی غیر بصیره » یعنی از روی غیر یقین... «بصیره من امركم ویقین» یعنی با داشتن شناخت و یقین در كار شما»... بصیرت یعنی عبرت. بصیر یعنی علم. بصرت بالشی، یعنی: آن چیز را دانستم... و بصیریه معنای عالم است. (لسان العرب، ج 4، ص 46)


  راغب اصفهانی، در توضیح معنای بصر و بصیرت می گوید: «بصر، به عضو بینایی... و به نیرویی كه در آن است گفته می شود. به نیروی ادراك كننده قلب هم «بصیرت» و «بصر» می گویند... و به عضو بینایی، كمتر بصیرت گفته می شود... در صورت دیدن با حواس بینایی، چنانچه با رویت قلبی همراه نباشد، به ندرت گفته می شود: «بصرت». (مفردات الفاظ قرآن، ص 721) 

  در جمع بندی نهایی آنچه در تبیین معنای بصیرت آمده، نشان می دهد كه این واژه در معانی گوناگونی بكار رفته است مانند دانش ، بینش دل، نوردل ، آگاهی ، زیركی ، هوشیاری ، برهان ، عبرت و اعتقادات صحیح دینی

  اما همه این معانی، در واقع، همان طور كه ابن فارس گفته «به معنای اولیه ماده بصیرت باز می گردد. حتی اطلاق «بصر» به چشم نیز بدان جهت است كه چشم نیز یكی از مهم ترین راههای تحصیل علم و مزمت است.
  گفتنی است كه هرچند بصیرت، در اصل به معنای علم است، لكن باید توجه داشت كه هر علمی بصیرت نیست و هر عالمی، بصیر نامیده نمی شود، بلكه این واژه، حاكی از نوعی احاطه علمی و آینده نگری است. به بیان دیگر بر پایه برخی از پژوهش ها، واژه بصیرت در فرهنگ های مختلف بیش از سی معنا را به خود اختصاص داده كه موضوع آینده و آینده نگری در میان بیشتر آنها مشترك است. 

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 20 خرداد 1389


  :: هو العلیم 


  بصیرت از دیدگاه قرآن و حدیث


  در قرآن كریم، مشتقات «بصر» 148بار و واژه «بصیرت» دوبار تكرار شده است. به طور كلی واژه «بصر» درمتون اسلامی، گاه درباره بینایی ظاهری و حس، و گاه درباره بینایی باطنی و عقلی به كار می رود. 

  به تعبیر دیگر، مردم از نظر بینش به دو دسته تقسیم می شوند:
  دسته اول: دیده عقل آنها نزدیك بین است. آینده خود و جهان را نمی بینند و ادراكات آنها در محسوسات خلاصه می شود، و به تعبیر زیبای قرآن:
  « یعلمون ظاهراً من الحیوه الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون» از زندگی دنیا، ظاهری را می شناسند حال آنكه از آخرت غافلند. (روم - 7)
  این دسته، هر چند به ظاهر بینا هستند، ولی در فرهنگ قرآن و حدیث، كور محسوب می شوند. در همین رابطه امام علی (ع) در یكی از سخنرانی های خود در مدینه به این نكته مهم، این گونه اشاره می كند: ما كل ذی قلب بلبیب، ولا كل ذی سمع بسمیع، ولاكل ناظر بنظیر. نه هر كه دلی دارد، به خردمندی داننده است، و نه هر كه گوشی دارد نیك شنونده است، و نه هر كه دیده ای دارد بیننده است.
  دسته دوم :جامع نگر و واقع نگرند، هم نزدیك را خوب می بینند و هم دور را. ادراكات آنها، در محسوسات خلاصه نمی شود، هم خانه دنیا را می بینند و هم خانه آخرت را. در فرهنگ قرآن و حدیث، این دسته از مردم، بصیر و بینا نامیده می شوند.
  برپایه روایتی، امام علی (ع) این دو دسته از مردم را این گونه معرفی نموده است: 
  «همانا دنیا» واپسین دیدرس انسان كور (دل) است و در فراسوی آن، چیزی نمی بیند، اما بصیر و بینشور، نگاهش از دنیا فراتر می رود و می داند كه سرای (حقیقی) در ورای این دنیا است. 
  پس بصیر از دنیا دل و دیده بر می گیرد و كور (دل) به آن می نگرد. بینشور و بصیر از آن توشه بر می گیرد و كور (دل) برای آن توشه فراهم می آورد» (نهج البلاغه،خطبه 133)


  بنابر این، بصیرت و بینایی حقیقی در فرهنگ قرآن و حدیث، به معنای جامع نگری و آینده نگری علمی و عملی است و كسانی «بصیر» نامیده می شوند كه در پرتو بینش صحیح، در جهت تامین منافع مادی و معنوی، و دنیا و آخرت خود، حركت كنند.

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 13 خرداد 1389


  :: هو الجبار المنتقم
  با سلام خدمت دوستان عزیز
  در ادامه مطلب میتوانید متن كامل سخنان رهبری را در مورد جنایت دریایی رژیم صهیونیستی در حق كاروان آزادی بخوانید كه از سایت رهبری برگرفته شده است .

  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 13 خرداد 1389


  :: هو العلیم   به مناسبت رحلت جانسوز امام امت این مطلب رو تقدیم می كنم به همه پیروان و رهروان راستین ایشان و خلف صالحشان امام خامنه ای ( حفظه الله ) كه در ادمه مطلب جهت خواندن و استفاده شما قرار داده ام .  ادامه مطلب

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 13 خرداد 1389


  :: هو العلیم   بینای مطلق :


  در نوزده آیه از قرآن، خداوند متعال، با صفت بینایی توصیف شده است. این صفت حاكی از احاطه علمی و ذاتی آفریدگار بر همه چیز است. لذا برخی از روایات، بصیر را از صفات ذات خداوند دانسته اند. بنابراین بینای مطلق اوست و همه چیز، بینایی را از او دریافت می كنند و هركس به او نزدیكتر باشد، از بصیرت و بینش بیشتری برخوردار خواهدبود.


  معنای دیده بصیرت :


  از منظر قرآن، درباطن انسان، شعور مرموزی وجود دارد كه با الهام فطری الهی، می تواند خوب را از بد و حق را از باطل تشخیص دهد. 

  متن آیه شریفه خدای متعال در این باره چنین است:
  و نفس وماسویها فالهمها فجورها وتقویها. (شمس- 8و7)
  سوگند به نفس و آن كه آن را درست كرد! پس پلیدكاری و پرهیزگاری اش را به آن الهام كرد. 


  در روایتی از امام صادق(ع) این الهام فطری، چنین تفسیر شده است.
  ای عرفها و الهمها، ثم خیرها فاختارت (بحارالانوار، ج24، ص71)
  یعنی به آن شناساند و الهام فرمود. پس، او را مخیر ساخت و او انتخاب كرد. 

  و در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است كه درباره الهام فجور و تقوا فرمود:
  عرفه الحق من الباطل (بحارالانوار، ج24، ص72) حق و باطل را به او شناساند.


  و نیز در تفسیر آیه «وهدیناه النجدین» (البلد-10) و دو راه را به او نشان دادیم. از آن حضرت روایت شده «نجدالخیر و نجدالشر» (بحارالانوار، ج5، ص196) یعنی راه نیكی و راه بدی را (نشان دادیم) 

  دیده بصیرت، درواقع، همان شعور فطری مرموز و ادراك باطنی موجود در باطن انسان است كه قدرت تشخیص نیك و بد، خیر و شر، و حق و باطل را دارد و او را به آینده نگری و پیروی از حق و دوری گزیدن از باطل، دعوت می نماید. این شعور و ادراك در ابتدای زندگی، به صورت استعداد و اجمال در نهاد همه انسان ها وجود دارد و به تدریج شكوفا می شود. شكوفایی این شعور، شكوفایی انسانیت است. و فلسفه بعثت انبیای الهی، چیزی جز رشد و بالندگی و شكوفایی انسانیت و سازندگی جامعه مطلوب انسانی نیست. 

  با بهره گیری از برنامه انبیاء در تقویت ادراكات باطنی، قدرت دیده بصیرت، به تدریج، افزایش می یابد تا آن جا كه حقایق معقول، به صورت محسوس برای انسان قابل رویت می گردند. 

  چنان كه از پیامبر(ص) روایت شده كه فرمود: 

  هیچ بنده ای نیست مگر آنكه دوچشم در چهره اش دارد كه با آنها، امور دنیا را می بیند و دو چشم در دلش كه با آنها امور آخرت را مشاهده می كند. پس هرگاه خداوند خیر بنده ای را بخواهد دو چشمی را كه در دل اوست، می گشاید و او با آنها، آنچه را خداوند در عالم غیب وعده اش را داده است، می بیند و به وسیله غیب (دوچشم دل) به غیب ایمان می آورد. (كنزالعمال، ج2، ص42)


  بدیهی است كه خواست خداوند حكیم درباره بازشدن دیده بصیرت شماری از انسان ها، گزاف نیست بلكه به مقتضای نظام حكیمانه آفرینش، دیده بصیرت كسانی بازشده و تقویت می گردد كه جهت شكوفایی ادراكات باطنی خود، حركت كرده باشند.


 • نظرات() 
 • یکشنبه 2 خرداد 1389


  :: هو العلیم   هجرت به حبشه

  قریش برای این که مسلمانان را از دینشان برگردانند، فشار به آنان را شدت بخشیدند. همه این فشار پیش چشم رسول خدا بود. پیامبر خدا هم به آنان دستور داد که به حبشه مهاجرت کنند. زیرا "حبشه پاداشاهی دارد که پیش او به کسی ستم نمی شود و حبشه سرزمین راستی است تا این که خداوند برای شما از وضعیتی که در آن قرار دارید، گشایش ایجاد نماید." به این ترتیب مسلمانان به منظور فرار از فتنه و حفظ دین خود عازم حبشه شدند. قریش نیز ایشان را تحت تعقیب قرار داد ولی کشتی مهاجران به حبشه رسید. اینان  بیست نفر بودند که عمار بن یاسر نیز در بین آنان قرار داشت.

   

  مسجد مدینه

  به خاطر مشکلاتی که مسلمانان در مکه با آن روبرو بودند، رفتن آنها از مکه به مدینه پدیده ای استثنایی به شمار می رفت که آغاز مرحله دولت سازی به شمار می رفت. این انتقال سنگ اساسی این دولت بود. در این زمینه ساختن مسجد نیز اولین گام بود. عمار در ساختن مسجد مشارکت داشت. پیامبر گرامی اسلام کار او را مورد ستایش قرار داد و در حالی که خاک را روی سر عمار قرار می داد می فرمود: "ای عمار! گروهی باغی و ستمگر تو را می کشند. تو آنان را به سوی بهشت فرامی خوانی و آنها تو را به سوی جهنم دعوت می کنند." در آن روز عمار رجز می خواند در حالی که از شدت بیماری رنج می برد. بعضی از مردم گفتند که عمار امروز می میرد. این مطلب به گوش رسول خدا (ص) رسید. در حالی که خشتی در دست داشت، آن را از دست خود انداخت و گفت: "وای بر تو ای فرزند سمیه! تو را گروه باغی و ستمگر می کشند."

  عمار از آن دسته کسانی بود که در جنگ بدر در کنار پیامبر خدا قرار داشت و در آن خوش درخشید و در جنگ خندق نیز حضوری فعال داشت و در آن نیز خوش درخشید و در همه صحنه های دیگر نیز با رسول خدا بود. در جنگ با اهل ردة نیز حضوری فعال داشت و با منطق ایمانی خود مسلمانان را به جنگ تشویق می کرد و از آنان می خواست برای رسیدن به بهشت، از خود پایمردی و استقامت نشان دهند.

  در جنگ صفین عمار از قطبهای اصلی جنگ به حساب می آمد. او علاوه بر حملاتی که خود انجام می داد، قهرمانان را به جنگ و پیش بردن پرچم تشویق می کرد. نصر بن مزاحم بعضی از موقعیتهای هولناک عمار را به خوبی توصیف کرده است: "اسبها برای نبرد بیرون شدند و در برابر همدیگر صف آرایی کردند و مردم به سوی همدیگر پیشروی می کردند. عمار زره ای سفید به دست داشت و می گفت: ای مردم! جانها به سوی بهشت می روند. پس با اینان به گونه  ای بجنگید که گوشها نشنیده باشند و کشتگان آن قدر زیاد شدند تا جایی که مردان طناب خیمه را به دست و پای کشتگان می بستند و می کشیدند."

 • نظرات() 
 • یکشنبه 2 خرداد 1389


  :: هو العلیم  بصیرت یا بینش، نوعی دید درونی است كه با دید چشم ظاهری، متفاوت است و اصلاً با چشم یا اندام های ظاهری بدن، قابل دریافت نیست. بصیرت، قوه و نیرویی قلبی است كه به مدد نور الهی، پدید آمده، حقیقت و باطن امور را چنان كه هست، در می یابد. با دید بصیرت انسان، درست را از نادرست و حق را از باطل به آسانی تشخیص می دهد. اهل بصیرت با امداد نیروی قدسی كه به آنها عطا شده می شنوند، می اندیشند، نگاه می كنند، می بینند و از عبرت ها، بهره می گیرند و آن گاه راههای روشنی رامی پیمایند و بدین ترتیب، از افتادن در پرتگاهها و لغزشگاهها در امان می مانند. در واقع بصیرت و بینش، نوری درونی است كه شخص با آن نور، درمیان مردم، زندگی می كند؛ چنان كه قرآن كریم فرموده: و جعلنا له نوراً یمشی به فی الناس. (انعام - 122) انسان به سیر بصیرت، راه را از بی راهه و حقیقت را از امر غیرحقیقی، باز می شناسد. و نیز در گرفتن اطلاعات و داده ها، درست گزینی می كند و نیز در ارائه نظر و رأی، درست گویی می كند و به فرموده امام علی (ع)، آن كه بصیرت و بینش نداشته باشد، رأی او، نادرست و بی ارزش است. (غررالحكم و دررالكلم، ح 6548).


  بصیرت، نوعی به كارگیری عقل در مسیر هدایت انسان و استفاده از روشنگری آن است. قرآن كریم با ترغیب به بینا كردن دل ها با نور عقل، آنهایی را كه از این نیرو استفاده نمی كنند، كوران واقعی معرفی می كند. خداوند می فرماید: آیا در زمین سیر نمی كنند تا صاحب دل هایی گردند كه بدان تعقل كنند و گوش هایی كه بدان بشنوند؟ پس همانا چشم ها كور نمی شوند، بلكه دل هایی كه در سینه ها جای دارند، كور می شوند. (حج - 46)
  چه بی فایده است دیده سر، هنگامی كه دیده دل، نابینا باشد. امام علی (ع) در این باره فرموده است: «و گاه دیده بصیرت كورباشد، نگاه چشم سودی ندهد» (غررالحكم، ح 9972) آن كس كه دیده بصیرت دارد، نگاههایش به سوی خوبی ها كشانده شده، از بدی ها دور داشته می شود. دارنده بصیرت و بینش درونی، پیش از آنكه درپی عیب های دیگران باشد، عیب های خود را می جوید و می بیند و از گناهان و خطاهای خود دست می شوید. او می داند كه دیده كور داشتن، بهتر از دل كور داشتن است. بنابر این، دیده برنارواها بسته، گوش را از شنیدنی های ناروا و پا را از رفتن به جایگاههای ناپسند و دست را از انجام كارهای ناشایسته و دل را از خطور گناه و اندیشه را از هرچه غیرخداست، پاك می كند.


  كسانی كه با دیده بصیرت به عالم و عالمیان می نگرند، از هر عالمی كه موجب نابینایی دیده بصیرت و كوری آن می گردد، پرهیز می كنند. اینان از غفلت ها و عوامل ایجاد غفلت، دوری می ورزند. زیرا امام علی (ع) فرموده است: «دوام یافتن غفلت، موجب كوری بصیرت می گردد». (همان) كسی كه بصیرت الهی نصیبش شده است. محبت دنیا را از دلش خارج می سازد. امام علی (ع) فرموده است: به خاطر دنیا دوستی، قلب ها از نور بصیرت، كورگشته اند» (همان، ح 4878)

 • نظرات() 
 • صفحه شخصی علمدارکوچولوی آقا - گودرزی

  Powered by WebGozar


  آخرین پست ها


  نویسندگان


  نظرسنجی

  • كدوم یكی از گزینه های زیر رو برا خوشحالی امام زمان عج دوست داری انجام بدی؟؟  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  اَبر برچسبها


  ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو