::هو العلیم

:: ملت ما ملت بصیرى است، ملت با ایمانى است ::

:: ملت ما ملت بصیرى است، ملت با ایمانى است ::
  •  روز پرستار، سالروز ولادت حضرت زینب است؛
  • این هشدار به زنان ماست: نقش خودتان را پیدا كنید.
----------------------------------------------------------
عظمت زن به این نیست كه بتواند چشم مردها را، هوس هوسرانان را به خودش جلب كند؛ این افتخارى براى یك زن نیست؛ این تجلیل زن نیست؛ این تحقیر زن است.
----------------------------------------------------------
  •  عظمت زن آن است كه بتواند حجب و حیا و عفاف زنانه را كه خدا در جبلّت زن ودیعه نهاده است، حفظ كند؛ این را بیامیزد با عزت مؤمنانه؛ این را بیامیزد با احساس تكلیف و وظیفه؛ آن لطافت را در جاى خود به كار ببرد،آن تیزى و بُرندگى ایمان را هم در جاى خود به كار ببرد. این تركیب ظریف فقط مال زنهاست؛
----------------------------------------------------------
 قدرت این ملت به موشك و توپ و تانك و هواپیما و وسائل جنگى نیست؛ اینها هم لازم است، داریم هم الحمدللَّه؛ اما قدرت این ملت به ایمان اوست.
----------------------------------------------------------
ملت ایران را نمیتوانند با این چیزها عقب بنشانند. ما اجازه نخواهیم داد آمریكائى‌ها با این وسائل، با این ابزارها، دوباره بخواهند آن سلطه‌ى جهنمى خودشان را بر كشور ما تجدید كنند؛ این را ملت ایران اجازه نخواهد داد.
----------------------------------------------------------
ما على‌رغم دشمن، در همه‌ى عرصه‌ها، به توفیق الهى، به كمك الهى، به فضل الهى، پیش خواهیم رفت؛ این را بدانید. جوانهاى ما تلاش میكنند. ان‌شاءاللَّه ایمان روزافزون جوانها و بصیرت روزافزون ملت ما، هم بر این تهدیدها فائق خواهد آمد، هم بر ترفندهائى كه براى به هم ریختن اوضاع داخلى كشور - از قبیل آنچه كه در سال 88 دیده شد - به كار بردند، فائق خواهد آمد.
----------------------------------------------------------
  •  ملت ما ملت بصیرى است، ملت باایمانى است. امیدواریم خداوند متعال به بركت ادعیه‌ى زاكیه‌ى حضرت بقیةاللَّه (ارواحنا فداه) روزبه‌روز بر این بصیرت بیفزاید و ملت ما را ان‌شاءاللَّه در همه‌ى میدانها پیروز و سرافراز كند و شما جوانها ان‌شاءاللَّه در آینده‌ى نه چندان دورى، عظمت كشورتان را، پیشرفت كشورتان را، و نیاز همین ابرقدرتها را به خودتان حس كنید و ببینید.