یك روزنامه صهیونیستی در معرفی برخی از پولدارترین یهودیان جهان، به موسس شبكه اجتماعی فیس‌بوك، مالك باشگاه چلسی و شهردار نیویورك اشاره كرد.

روزنامه صهیونیستی "ماركر " در خبری برخی از پولدارترین یهودیان جهان را معرفی كرد. از جمله یهودیان پولدار می‌توان به "مارك زوكربرگ " موسس فیس‌بوك، "رومن آبرامویچ " رئیس روسی باشگاه چلسی انگلیس، "مایكل بلومبرگ " شهردار نیویورك و "شلدون ادلسون " كه به تجارت می‌پردازد، اشاره كرد.

بیشتر یهودیان ثروتمندی كه در لیست روزنامه ماركر قرار دارند، با رژیم صهیونیستی رابطه اقتصادی دارند.

پولدارترین یهودی جهان "لارنس الیسون " است كه موسس شركت كامپیوتری "اوراكل " است و ثروت خالص وی حدود 28 میلیارد دلار برآورد شده است.

بلومبرگ كه موسس سرویس خبری بلومبرگ است نیز به عنوان پولدارترین یهودی در صنعت رسانه به شمار می‌آید كه ثروت وی حدود 18 میلیارد دلار برآورد شده است.

"اسحاق پرلموتر " رئیس شركت نشر "مارول " كه در زمینه انتشار كتاب‌های طنز فعالیت می‌كند نیز با 1،6 میلیارد دلار در بین ثروتمندان یهودی قرار دارد.

در بخش فناروی پس از لارنس الیسون، زوكربرگ پدیدآورنده فیس‌بوك پولدارترین یهودی است البته وی با 4 میلیارد دلار به عنوان جوانترین یهودی پولدار نیز به شمار می‌آید.


آبرامویچ كه مالك باشگاه چلسی بوده و در زمینه انرژی نیز فعالیت می‌كند با 11،2 میلیارد دلار به عنوان پولدارترین یهودی به شمار می‌آید. پس از وی، "ویكتور ویكلبرگ " مالك شركت "رنووا گروپ " با 6،4 میلیارد دلار در مكان بعدی قرار دارد.