با سلام
خواستم از تولد حضرت عمار یاسر تا اشاره رهبری در فتنه بعد از انتخابات به نیاز جامعه به عمار یاسر ها ، یه چند تا مطلب بنویسم .
البته شاید این مسایل ابتدایی رو خیلی جاها دیده و شنیده باشید ولی شاهنامه آخرش خوشه ....


یه سری به ادامه مطلب بزنید و یه نظری هم بدید ثواب داره ؟.

عمار بن یاسر، از صحابه بزرگ و نزدیك رسول خدا(ص ) و از یاران باوفاى امیر مؤ منان (ع (حدود 54 سال پیش از هجرت پیامبر در مكه مكرمه به دنیا آمد.

عـمـار از نـخـسـتـیـن ایـمـان آورنـدگان و مادرش سمیه اوّل شهیده اسلام از مهاجران به حبشه و از نـمـازگـزاران بـه دو قـبلـه و در بـدر و تـمـامى جنگ هاى پیامبر حضور داشت و هنگام ساخت مسجد النبى دو برابر دیگران تلاش مى كرد.
پیامبر گرامى اسلام در مورد عمار هنگام شكنجه عمار توسط قریش  میفرماید: ((یا نار كونى برداً و سلاماً على عمار كما كنت برداً و سلاماً على ابراهیم )) اى آتش براى عمار خنك و مایه سلامت باش همان طور كه براى ابراهیم خنك و مایه سلامت بودى .

عـمـار در یـكـى از روزهـاى صـفـین در جمع مبارزان ایستاد و خطبه اى خواند و در این خطبه پاسخ روشـن بـه بـهـانـه جـویـى هـاى فـتـنـه جـویـان درمـورد انـتـقـام خـون عـثـمـان مقتول داد.

عـمـّار یـاسـر در جـنـگ صـفـیـن ، مـبارزات زیادى به عمل آورد و به سپاه معاویه مى گفت : (( و لوددتُ اءنّكم خلق واحد قد بحتكم )) به خدا سوگند دوست داشتم كه شما همه یك خلق بودید و تمامى شما را ذبح مى كردم .

سـرانجام در یك عملیات بزرگ سپاهیان امام على (ع ) شیرازه سپاه معاویه را در هم ریخت و ضربات سـهـمـگـیـنى بر سپاه معاویه وارد نمود و بعد از آن كه درخواست آب نمود یك كاسه شیر به او دادنـد نـشانه مرگش بود پس از نوشیدن شیر رزم بى امانى نمود در بحبوحه نبرد فردى به نـام ابـو عـادیـه بـا نـیـزه او را نـشـانـه گـرفت و فرمانده عالى سپاه على (ع ) را به شهادت رساند و فرد كثیف دیگرى به نام ابن جون سرش را از بدن جدا نمود.

ایـن دو نـفـر در حـالى سـر بـریـده را نزد معاویه بردند كه در مورد كشتن عمار یاسر نزاع مى نمودند.

شـهـادت عـمـّار ضـربه سهمگین و تزلزل آورى بر سپاه معاویه وارد كرد و بسیارى از آنان را به تردید و دودلى انداخت زیرا آنها بارها شنیده كه پیامبر اكرم (ص) فرموده است: (( تقتله الفئة الباغیة ))  او را گروه سركش و ستم كار مى كشند.

معاویه براى پوشش شهادت عمار و این فضاحت آشكار در میان سپاه خود شایع نمود عمّار را على كشته است زیرا عمّار به دستور على به جنگ شامیان آمده است. و به دست شامیان كشته شده است پس قاتل او على (ع) است .

عـمـار هـنـگـام شـهـادت 94 سـال سـن داشـت و حـضـرت عـلى (ع ) پـیـكـر عـمـّار و هـاشـم مـرقـال را در كـنـار هـم قـرار داد و بـر آنـهـا نماز گذارد و فرمود هر كس از شهادت عمار یاسر دل تنگ نشود از مسلمان نصیبى نبرده است.

سخن معاویه درباره او, به عنوان اعتراف دشمن, جایگاه والاى او را نشان مى دهد. روزى که مالک اشتر با دسیسه معاویه در راه عزیمت به مصر شهید شد,معاویه پس از شنیدن این خبر گفت:
على بن ابى طالب دو دست داشت: یکى از آنها در جنگ صفین بریده شد و آن عمار یاسر بود; دست دیگرش امروز جدا گردید و آن مالک اشتر بود.
باشد که ایمان و صبر و شجاعت عمار و حرکتش بر مدار و محور حق و ولایت, الگوى همه رهروان راه حق و عدالت باشد.