:: هو العلیمبهترین خصلت
انسان های با شرافت و با دیانت همیشه در افق های بلند زندگی می كنند هم شجاعت و هم شهامت و كارهای عقلانی انجام داده و از كارهای پست دامن شان را دور نگاه می دارند و به بهترین خصلت ها آراسته می شوند مرد عمل صالح امیر موحدان در این مورد فرمودند: «علیك بالعفاف فانه افضل شیم الاشراف- بر تو باد عفاف و پاكدامنی كه همانا از بهترین و برترین خصلت انسان های شریف است.» نیز فرمودند: «العفاف افضل شیمه- عفاف بهترین فضیلت است.» كه مقام معظم رهبری در این مورد فرمودند: «نباید بگذارند عفت- كه بهترین عنصر برای شخصیت زن است مورد بی اعتنایی قرار گیرد» امام چهارم(ع) عفت را ستوده و فرمودند: «ای الاجتهاد افضل من عفه بطن و فرج- كدام سعی و تلاش برتر از پاكی شكم و شرمگاه انسان است.»

بهترین عبادت
عفاف به خاطر قداست و معنوی بودنش انسان را به خدا نزدیك می كند و هر انسانی و زنی كه عفاف داشته باشد و به خدا نزدیك باشد ارزشش زیاد می شود كه فرزند عزیز زهرای اطهر مقام معظم رهبری فرمودند: «ارزش حضرت فاطمه زهرا(س) به عبودیت و بندگی خداست.»
امام عابدان علی(ع) عفاف را از برترین عبادت ها دانسته و فرمودند: «افضل العباده العفاف- برترین عبادت عفاف است» و شكافنده علم و دانش باقرالعلوم(ع) در این مورد فرمودند: «ما عبدالله بشیئ افضل من عفه بطن و فرج- خداوند عبادت نشده است به چیز برتر از عفت شكم و شرمگاه»  پیامبر اكرم (ص) انسان عفیف را عابد نامیده و فرمودند:«من عف عن محارم الله كان عابداً- هركس از محرمات خدا دوری نماید عابد است.» 

رأس همه خوبیها
برخی از كارها به اندازه ای مهم است كه ریشه و اول و منشأ سایر كارهای بد یا خوب می باشد مانند حب دنیا كه رأس همه بدیهاست و یا دروغ كه رأس همه خطاها و انحرافات است درخوبی نیز این برنامه وجود دارد همانند: تقوی، راستی و... رأس خوبیهاست یكی از اینها عفاف است كه درآموزه های دینی رأس هر كار خیر قرار گرفته كه صدیق اكبر علی (ع) دراین راستا فرمودند:«العفه رأس كل خیر- عفت رأس همه كارهای خوب است»  این مسأله به اندازه ای اهمیت دارد كه هرگاه باری تعالی خواست به كسی خیر دهد او را عفیف می كند.
امام علی (ع) دراین مورد فرمودند:«اذا آرادالله بعبد خیرا عف بطنه و فرجه عن الحرام - هنگامی كه خداوند متعال خواست به بنده ای خیر رساند شكم و شرمگاه او را از حرام پاك نگاه می دارد.»  كه درتاریخ برای انسانهای عفیف نمره های خوبی ثبت شده است. از آنان می توان حضرت یوسف و ابن سیرین را نام برد كه از مصداقهای بارز این مساله هستند كه عفیف ترین شخصیت جهان بشریت سیدالانبیاء- محمد مصطفی (ص) عفت را یكی از برترین و زیباترین زینت انسانها دانسته و فرمودند:«ما زان الله العباد بزینه افضل من زهاده فی الدنیا و عفاف فی بطنه و فرجه - خداوند زینت نداده بنده ای را به زینتی برتر از تقوی در دنیا و از عفاف درشكم و شرمگاه» 

عفت در زنان
عفاف در همه اوصاف گفتاری و كرداری و به همه مردان و زنان جامعه ضروری است و نقش مهمی در فرهنگ جامعه دارد. اگر یك قشر و یا یك جنس از جامعه آن را رعایت و دیگری رعایت نكند تعادل جامعه به هم می خورد و آنطوری كه باید جامعه مطلوب باشد نخواهد بود. اما در این مساله عفاف زن بیشتر سفارش شده است زیرا با سلامتی و متانت بیشتر مناسب می باشد.
رهبر انقلاب دراین راستا فرموده اند: عفت زن مایه احترام به شخصیت اوست. این مساله حجاب و محرم و نامحرم و نگاه كردن و نگاه نكردن، همه به خاطر این است كه قضیه عفاف دراین بین سالم نگاه داشته شود. اسلام به مساله عفاف زن اهمیت می دهد. البته عفاف مرد هم مهم است عفاف مخصوص زنان نیست مردان هم باید عفیف باشند. منتهی چون درجامعه مرد به خاطر قدرت جسمانی و برتری جسمانی می تواند به زن ظلم كند و برخلاف تمایل زن رفتار نماید روی عفت زن بیشتر تكیه و احتیاط شده است. 
نبی مكرم اسلام دراین راستا فرمودند: «العفاف زینه النساء-عفاف زینت زن است.» یكی از دانشمندان بنام «ژرژهربرت» در مورد تفاهم زن و مرد درخانواده گوید:«برای شوهر دانش لازم است و برای زن نجابت.» 
زن كه پشتوانه خوبی برای منزل و شوهر و جامعه است زنی است كه با نجابت و نیك سیرت باشد كه دراین راستا یكی از دانشمندان «دوتركوپل» می گوید: مرد در زندگی خود تكیه گاه و پشتیبانی بهتر از زوجه نیك سیرت و با اخلاق نمی تواند به دست آورد. در تمام گفتارها و كردارها باید بانوان از اسوه عفاف و عصمت دختر گرامی پیامبر اسلام و كوثر قرآن حضرت فاطمه زهرا (س) الگوگیری كنند كه سرور همه بانوان دوجهان است كه امام راحل (ره) دراین راستا فرمودند: اگر شما زنها هم و زنهای ما همه، كشور ما همه پذیرفتند كه امروز روز زن است؛ یعنی روز تولد حضرت زهرا كه آن كمال و آن وضعیت را دارد، پذیرفتید كه روز زن است بر عهده شما مسائل بزرگی ]خواهد آمد[؛ از قبیل مجاهدت كه حضرت مجاهده داشته است، حضرت به اندازه خودش كه دراین ظرف كوتاه مجاهده داشته است، مخاطبه داشته است با حكومت های وقت، محاكمه می كرده است حكومت های وقت را، شما باید اقتدا به او كنید تا پذیرفته باشید كه این روز، روز زن است؛ یعنی روز تولد این حضرت روز زن است.
زهد و تقوا و همه چیزهایی كه داشته است و عفافی كه او داشته است و همه چیز، شما باید اگر پذیرا شدید، آنها را تبعیت كنید و اگر تبعیت نكردید، بدانید كه شما داخل در روز زن نیستید، هركس نپذیرفت، این در روز زن وارد نشده است و در این شرافت وارده نشده است .