بسم الله الرحمن الرحیم

 

انا بقیّة اللهِ فِی أرْضِهِ

 

آقا امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف):

من باقیمانده خدا در زمین او و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم،من پایان بخش سلسله جانشینان

 پیامبرم و بسبب من است که خداوند بلاهارا ازخاندان وشیعیان من دور می نماید.

 

اخلاق در زندگی :

  • اگر موقع خواندن زیارات ودعاها کاملاحواسمان جمع باشد؛به معنی آنها توجه کنیم،آن وقت از ته دل وبا خلوص با خدایمان صحبت خواهیم کرد ومی فهمیم که از خدایمان چه می خواهیم.
  • تمام انبیاء به صورت دعا ومناجا ت باخداوندخود صحبت داشته اند،موقع دعا آنان را برای اجابت دعا  شفیع خود قرار دهیم .
  • مبادا مصرانه چیزی از خداوند بخواهیم ،شاید برای ما ناراحتی پیش بیاید(برایمان ضرر داشته باشد).
  • "ادعونی استجب لکم"[1]

آیا به یاد خدا هستیم که موقع احتیاج اگرچیزی از خدا طلب کردیم اجابت شود؟

 

بار خدایا!

ما در دام های پر پیچ وخم نفس وشیطان مبتلا ییم وا زاین دشمن قوی پنجه ،راه گریزی نداریم وتاب مقاومت و جدال با او را نداریم،ازهر دامی گریزان شویم به دام های دقیق تر ومحکم تری دچار شویم،مگر لطف بی منتهای تو از ما دستگیری کند وبه سعادت وخیر مطلق رساند واز این چاه ظلمانی طبیعت و هوی برهاند...

صلی الله علیه وآله وسلم

 [1] سوره مبارکه غافر ،آیه 60برگرفته شده از وبلاگ اخلاق در زندگی