:: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهمنازنین من!!


دل درد مند عاشق ز محبت تو خون شد

نه کشی به تیغ هجرت نه به وصل می رسانی


" سالهاست که بر من بینوا صبحی گذشت و شامی, از کوی آن دلبر با وفا نه قاصدی نه سلامی ! نه نامه ای نه پیامی ! ندانم به این قالب بی روح صبر ایوب داده شده یا عمر نوح وعده شده ! به بیداری انتظار می کشم خبری نمی شنوم . می خوابم اثری نمی بینم . هر طرف میروم به جایی نمی رسم , از هر که می پرسم نشانی نمی یابم . از آن طرف هم آتش نمرودی هجران آناً فآناً در ازدیاد , چه کنم ؟! "